Pagina 130 - Catalogus 2012

Basis HTML versie

10
cofferdam
www.hagerwerken.de
Tel. +49 (203) 99269-0 · Fax +49 (203) 299283
Fit zijn in de
kofferdam-techniek
Fit Kofferdam
®
De kofferdam-techniek is een absoluut noodzakelijk hulpmiddel
in de moderne tandheelkunde. Hier biedt Hager & Werken een
beproefd programma met onderling op elkaar afgestemde pro-
dukten voor deze techniek aan – het Fit kofferdam assortiment.
Het bestaat uit de basisuitrusting, accessoires en de sets. Tot de
basisuitrusting horen Kofferdam-latex, de tangen, frames en
klemmen.
Fit Kofferdam®