Pagina 168 - Catalogus 2012

Basis HTML versie

Scotchbond™ Universal biedt het gemak van een één-staps-systeem met de hecht-
sterkte van een multi-stapssysteem voor alle directe en indirecte indicaties.
Total-etch, self-etch of selective-etch. Het maakt niet uit welke applicatietechniek u
kiest, Scotchbond Universal Adhesief is het enige adhesief dat u nodig heeft.
Het biedt u een procedure voor zowel directe als indirecte toepassingen en kan
worden gebruikt op alle oppervlakken inclusief glazuur, dentine, glaskeramiek,
zirkoniumoxide, edele en niet-edele legeringen en composieten, zonder extra primer.
3M ESPE. Passie voor kwaliteit
3M Nederland B.V., Afd. ESPE Dental Products, Postbus 193, 2300 AD Leiden, Tel: (071) 54 50 709, Fax: (071) 54 50 735, infodental.nl@mmm.com
3M Belgium N.V. /S.A., Afd. ESPE Dental Products, Hermeslaan 7, 1831 Diegem, Tel: 02/722 53 84, Fax: 02/722 50 13, infodental.be@mmm.com
3M, ESPE en Scotchbond zijn handelsmerken van 3M
© 3M 2011. Alle rechten voorbehouden
Veelzijdigheid en hoge hechtwaardes
Scotchbond
Universal Adhesief
Alle adhesieve indicaties
uit één flesje
www.3MESPE.nl
www.3MESPE.be
SEM afbeelding van Scotchbond Universal Adhesief
Scotchbond
Universal
Adhesief
P
a
s
s
i
e
v
o
o
r
k
w
a
l
i
t
e
i
t