Pagina II - Catalogus 2012

Basis HTML versie

EMS-SWISSQUALITY.COM
De strijd om nieuwe patiënten en
succesvolle recall behandelingen
kent een n ieuwe en vr ijwel
onoverwinnelijke speler – V is de
winnaar.
>
Ontdek het hele verhaa l achter
de nieuwe conische vormgeving
in de brochure of op www.ems-
swissqua l ity.com
V van victorie- Wederom helpt EMS
haar klanten, praktijken wereldwijd,
voorop te blijven lopen binnen de
disciplines parodontolgie en mondzorg.
Voornaamste voordelen; optimaal
afstemmen van kracht dankzij de
piezoceramische techniek, snel ler
w i s s e l e n v a n i n s t r ume n t e n ,
verminderde slijtage van instrumenten:
het nieuwe Piezon V-CLASS scoort
middel s deze punten dankzij de
n ieuwe con i sche vormgegeven
windingen en sonot rode. Dit is
innovatie, uniek!
Ook de reeks Piezon V-CLASS
instrumenten is gebaseerd op de
Orginele Piezon Methode- een vrijwel
p i j n l o z e b e h a n d e l i n g m e t
o n v e r s l a a n b a a r g l a d d e
tandoppervlakken als resultaat. De
populairste keuze, EMS PS tip, is
verkrijgbaar onder de naam V-PS – de
ideale oplossing in 90 procent van de
toepassingen van scaling.
V-CLASS IN ALLE GEVALLEN
Piezon V-CLASS wordt standaard
meegeleverd op de nieuwe generatie
AIR-FLOW Master Piezon, Piezon
Master 700, miniMaster LED en de
AIR-FLOW S2 – voor de bestaande
unit s is er uiteraard een Piezon
V-CLASS upgrade kit beschikbaar.
EEN KLASSE APART
DE ZWITSERSE EMS V-INSTRUMENTEN EN V-HANDSTUKKEN
ZIJN DE NIEUWE STANDAARD OP HET VLAK VAN SCALING
Wilt u aanvullende informatie
>
www.ems-swissquality.com