Pagina 378 - Catalogus 2012

Basis HTML versie

Voor meer informatie:
www.miele-professional.nl
Telefoon: (0347) 37 88 84
Snel. Perfect. Veilig.
De machinale behandeling van instrumenten is in tijden van steeds strengere
hygiëne-eisen een onmisbaar onderdeel van de kwaliteitszorg in tandartspraktijken.
Thermodesinfector
voor snelle en zorgvuldige instrumentenverwerking.
Sterilisator type B
voor betrouwbare en veilige sterilisatieprocessen met ingebouwde waterbehandeling.
Procesdocumentatiesoftware
„SegoSoft“ voor perfecte documentatie voor uw thermodesinfectoren
en sterilisatoren.
Serviceovereenkomst
voor jaarlijks onderhoud en technische metingen.
De sterilisator PS 1201 B en de thermodesinfectoren van Miele Professional zijn KIWA gecertificeerd.